Liên hệ
KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ
KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ
P.402, N.06, Đại học Kinh tế Quốc dân
207, đường Giải Phòng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: Tổng đài (+84) 4.36283570 số máy lẻ 5955 (trợ lý khoa), 5653 (văn thư)

LIÊN HỆ