Tuyển sinh

QUẢN LÝ CÔNG VÀ CHÍNH SÁCH BẰNG TIẾNG ANH

(BACHELOR OF PUBLIC MANAGEMENT AND POLICY

CONDUCTED IN ENGLISH- E-PMP)

Mã ngành đào tạo: 52310101 (ngành kinh tế)   Mã tuyển sinh: D310103

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo Cử nhân Đại học Quản lý công và Chính sách bằng tiếng Anh (E-PMP) nhằm đào tạo những cử nhân trình độ đại học về Quản lý công và Chính sách theo chuẩn quốc tế; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế và quản lý; có kiến thức chuyên sâu và kỹ năng về quản lý công, quản lý các tổ chức công và chính sách công; có tư duy nghiên cứu độc lập, có năng lực tự bổ sung kiến thức và tiếp tục học tập nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu của công việc; đặc biệt có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo trong giao tiếp và soạn thảo văn bản, tài liệu chuyên ngành cùng với kỹ năng mềm cần thiết để phát triển nghề nghiệp tương lai trong bối cảnh toàn cầu hóa.

2. Chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy

– Chương trình đào tạo bài bản bằng tiếng Anh (năm đầu sinh viên sẽ được đào tạo, bổ sung tiếng Anh để đảm bảo có đủ năng lực học tập bằng tiếng Anh). Sau khi tốt nghiệp sinh viên đạt trình độ ít nhất 6.0 IELTS.

– Khung chương trình chuẩn quốc tế tham khảo từ các đại học hàng đầu của Mỹ, Anh, Úc giúp trang bị cho người học kiến thức kinh tế, quản lý trong một tổ chức, một doanh nghiệp cũng như quản lý vĩ mô của nhà nước.

– Kết hợp lý thuyết với thực tiễn trong giảng dạy thông qua nhiều hoạt động thăm quan, thực tập, kiến tập tại các tổ chức công và tư, các hội thảo, tọa đàm trong nước và quốc tế, trao đổi sinh viên ở nước ngoài.

– Đội ngũ giảng viên là giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, các chuyên gia giàu kinh nghiệm và được đào tạo bài bản từ các nước tiên tiến.

– Nội dung chương trình đào tạo:

+ Năm thứ nhất: Pháp luật đại cương; Toán cho các nhà kinh tế; Tiếng Anh học thuật; NLCB Mác Lê Nin; Tin học đại cương; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Quản lý học.

+ Năm thứ hai: Xác suất thống kê; Kỹ thuật soạn thảo văn bản; Kinh tế vi mô; Tiếng Anh chuyên ngành; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Truyền thông; Kinh tế vĩ mô; Nguyên lý kế toán; Kinh tế lượng; Kinh tế công cộng; Kinh tế quốc tế; Tiếng Anh chuyên ngành, Ngoại ngữ 2.

+ Năm thứ ba: Nhập môn quản lý công; Kế toán chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận; Luật hành chính; Phương pháp nghiên cứu trong quản lý công; Hệ thống thông tin quản lý; Nhập môn Chính sách Công; Marketing trong khu vực Công; Quản lý Chương trình và dự án Công; Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực Công; Quản lý Tài chính; Quản lý chiến lược trong tổ chứ công; Đàm phán.

+ Năm thứ tư: Phân tích chính sách công; Quản lý hệ thống giáo dục; Quản lý hệ thống y tế; Chính sách phúc lợi xã hội; Phát triển kinh tế địa phương; Quản lý dịch vụ công; Thực tập và Khóa luận tốt nghiệp.

3. Cơ hội sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp Chương trình cử nhân đại học Quản lý công và Chính sách bằng Tiếng Anh sẽ:

– Làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương, các tổ chức phi lợi nhuận trong nước và quốc tế;

– Trở thành nhà nghiên cứu trong các viện nghiên cứu hay giảng viên trong các trường đại học và cao đẳng;

– Trở thành nhà tư vấn trong các tổ chức tư vấn trong nước và quốc tế;

– Làm việc trong các doanh nghiệp (ở các bộ phận chức năng với tư cách là các chuyên gia tư vấn chính sách cho doanh nghiệp).

– Cơ hội tiếp tục học tập ở các chương trình đào tạo tương đương hoặc bậc cao hơn do Chương trình được thiết kế nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có thể chuyển sang học các chương trình đào tạo mang tính quốc tế trong và ngoài nước;

4. Học phí và học bổng: Năm học 2017-2018 học phí là 3.900.000 đồng/tháng, dành cho K59. Phần thường cho thủ khoa trúng tuyển vào chương trình, sinh viên có thành tích học tập cao sẽ nhận được học bổng khuyến khích học tập.

5. Văn bằng và bảng điểm: Sinh viên tốt nghiệp chương trình E-PMP sẽ được cấp bằng “Cử nhân Kinh tế (đào tạo bằng Tiếng Anh)” do Trường Đại học Kinh tế quốc dân cấp.