Tuyển cộng tác viên hoạt động kiến tập năm 2016

Nhằm mục đích nâng cao kiến thức của sinh viên Chương trình cử nhân đại học Quản lý công và chính sách bằng tiếng Anh, khoa Khoa học quản lý tổ chức buổi kiến tập thực tế tại Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Tham gia buổi kiến tập, sinh viên sẽ có cơ hội được quan sát và tìm hiểu về: tình hình kinh tế xã hội tại địa phương; chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp huyện; và cách thức tổ chức quản lý kinh tế xã hội tại địa phương của các phòng ban trong Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Để tạo cơ hội cho sinh viên các chuyên ngành Quản lý kinh tế và Quản lý công (K55 và K56) được trang bị thêm hành trang kiến thức trước khi tốt nghiệp. Khoa Khoa học quản lý tổ chức buổi tuyển chọn cộng tác viên cho hoạt động kiến tập được tổ chức (dự kiến) vào ngày thứ 2 ngày 02/12/2016. Yêu cầu cụ thể như sau:

·      Điều kiện tuyển chọn:

       Là sinh viên K55 hoặc K56 của khoa Khoa học quản lý;

       Đã và đang học các môn kiến thức chuyên ngành;

       Có điểm tổng kết các môn đạt từ 7.0 trở lên.

·      Số lượng tuyển chọn: 9 sinh viên

·      Thời gian nhận đăng ký: từ ngày 19/11/2016 đến ngày 21/11/2016 (Sinh viên đăng ký với lớp trưởng, sau đó gửi danh sách lên văn phòng khoa)

·      Thời gian phỏng vấn: ngày 23/11/2016

Lớp trưởng các lớp lập danh sách các bạn sinh viên đăng ký và gửi về email: thanhkhql11@gmail.com (cô Thanh)

Hình ảnh về khoa
  • Tọa đàm nâng cao CL đào tạo

    DSC_7316
  • Ảnh kỷ yếu

    Tot nghiep
  • Hội nghị tổng kết NCKH SV

    DSC_3467