Thạc sĩ quản lý kinh tế và chính sách

icon_2

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH

Thạc sĩ Quản lý kinh tế & Chính sách là một trong những chương trình đào tạo có mặt đầu tiên tại Việt Nam năm 2000, đang phát triển mạnh mẽ tại trường Đại học Kinh tế quốc dân và nhiều trường đại học khác. Sự có mặt và phát triển của Chương trình đang và sẽ khẳng định thương hiệu của trường Đại học Kinh tế quốc dân. Đây là chương trình thạc sĩ đào tạo bằng tiếng Việt nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các nhà quản lý kinh tế và các nhà phân tích chính sách để thực hành nghề nghiệp một cách sáng tạo và hiệu quả. Chương trình đang từng bước khẳng định được vị trí và vai trò quan trọng trong cung cấp nhân lực quản lý kinh tế và phân tích chính sách, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người học và của xã hội.

Mục tiêu của chương trình

Chương trình Thạc sĩ Quản lý kinh tế và Chính sách nhằm đào tạo các chuyên gia và các nhà quản lý làm việc trong lĩnh vực kinh tế ở cả khu vực công và khu vực tư, trong các tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức quốc tế.
Chương trình đào tạo người học trở thành các nhà quản lý kinh tế và chuyên gia phân tích chính sách với những kiến thức và kỹ năng quản lý; khả năng sử dụng các mô hình lý thuyết về quản lý để phân tích thực tế. Chương trình cũng nhằm phát triển các kỹ năng hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện chính sách, đồng thời tăng cường các kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề của các tổ chức

Phương pháp giảng dạy

Hiện nay, chương trình được thiết kế theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng nhằm tạo điều kiện cho học viên nâng cao năng lực nghiên cứu đối với thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu và nâng cao năng lực thực hành đối với thạc sĩ định hướng ứng dụng.
Chương trình áp dụng phương pháp lấy người học làm trung tâm, kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn quản lý của Việt Nam và thế giới, nhằm phát huy tối đa tính sang tạo và năng động của học viên.

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên của Khoa là các giáo sư đầu ngành, các phó giáo sư, tiến sỹ, thạc sĩ; đa số giảng viên được đào tạo từ các nền giáo dục phát triển như Anh, Mỹ, Úc, …. với kiến thức chuyên sâu, giầu kinh nghiệm và tâm huyết trong giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn.
Đội ngũ giảng viên kiêm giảng và cộng tác viên là những chuyên gia hàng đầu hoặc những người đang giữ các vị trí quản lý quan trọng tại các cơ quan quản lý nhà nước. Nhiều người trong số họ là cựu học viên và sinh viên của khoa.