Thạc sĩ quản lý công

icon_2

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG

Chương trình đào tạo thạc sĩ Quản lý công được triển khai tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân từ năm 2003. Các học viên sau khi tốt nghiệp đang làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức lợi nhuận và tổ chức phi lợi nhuận trong nước và quốc tế với vai trò là các nhà quản lý công và các chuyên gia tư vấn chính sách công chuyên nghiệp đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế.

Mục tiêu của chương trình

Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành quản lý công được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tiễn của thị trường nhằm nâng cao những kiến thức về quản lý khu vực công, tổ chức công và quản lý một số lĩnh vực công, đồng thời nâng cao kỹ năng quản lý, khả năng làm việc độc lập, sáng tạo để học viên có thể phân tích thực tiễn và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý công.
Học viên sau khi đạt trình độ thạc sĩ sẽ có lợi thế lớn để trở thành các nhà quản lý và các chuyên gia tư vấn chính sách công chuyên nghiệp, làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức lợi nhuận và tổ chức phi lợi nhuận trong nước và quốc tế.

Phương pháp giảng dạy

Hiện nay, chương trình được thiết kế theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng nhằm tạo điều kiện cho học viên nâng cao năng lực nghiên cứu đối với thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu và nâng cao năng lực thực hành đối với thạc sĩ định hướng ứng dụng.
Chương trình áp dụng phương pháp lấy người học làm trung tâm, kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn quản lý của Việt Nam và thế giới, nhằm phát huy tối đa tính sang tạo và năng động của học viên. Học viên tham gia chương trình phải hoàn thành các môn học bắt buộc, lựa chọn và hoàn thành luận văn tốt nghiệp.

Giảng viên

Đội ngũ giảng viên của Khoa là các giáo sư đầu ngành, các phó giáo sư, tiến sỹ, thạc sĩ; đa số giảng viên được đào tạo từ các nền giáo dục phát triển như Anh, Mỹ, Úc, …. với kiến thức chuyên sâu, giầu kinh nghiệm và tâm huyết trong giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn.
Đội ngũ giảng viên kiêm giảng và cộng tác viên là những chuyên gia hàng đầu hoặc những người đang giữ các vị trí quản lý quan trọng tại các cơ quan quản lý nhà nước. Nhiều người trong số họ là cựu học viên và sinh viên của khoa.

Cơ hội học tập nâng cao

Tốt nghiệp chương trình cao học Quản lý Công, các học viên có cơ hội đăng ký dự tuyển các khóa đào tạo Tiến sỹ trong nước và nước ngoài, đặc biệt tại cá quốc gia có nền giáo dục phát triển như Anh, Mỹ, Úc, …