Nghiên cứu khoa học

Các đề tài, dự án nghiên cứu và đề án tư vấn

 

Đề tài cấp Nhà nước:

Thời gian thực hiện Tên chương trình, đề tài Cấp quản lý đề tài
2011-2013 Nghiên cứu tách biệt xã hội đối với nông dân ở Việt Nam Đề tài cấp Nhà nước của Quỹ Nafosted

 

Đề tài cấp Bộ:

Thời gian thực hiện Tên chương trình, đề tài Cấp quản lý đề tài
1998 -1999 Các giải pháp tăng cường năng lực điều hành của Nhà nước trong quản lý vĩ mô. Đề tài cấp Bộ
1999-2000 Lý thuyết nhận dạng ứng dụng trong quản lý kinh tế Đề tài cấp Bộ
2000-2001 Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong điều kiện hội nhập Đề tài cấp Bộ
2003 – 2005 Quản lý và tổ chức cung ứng dịch vụ hành chính công ở Việt Nam – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn Đề tài cấp Bộ
2010 – 2011 Giám sát và đánh giá tài chính giáo dục đại học Đề tài cấp Bộ
2011- 2012 Đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông Đề tài cấp Bộ
2015-2017 Đánh giá nhận thức và thái độ ủng hộ của công chức ngành thuế và doanh nghiệp đối với áp dụng thuế điện tử tại Việt Nam Đề tài cấp Bộ

 

Đề tài cấp thành phố:

2004 – 2005 Những giải pháp giảm thiểu rủi ro kinh doanh cho các doanh nghiệp Hà Nội trong quá trình hội nhập kinh tế Quốc tế Đề tài của Thành phố Hà Nội

 

Dự án:

2009 – 2010 Phân tích hiện trạng về quản lý tài chính trường đại học: phân tích thực trạng phân bổ ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học, học phí và hỗ trợ tài chính cho sinh viên Dự án của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2009 – 2010 Nâng cao năng lực lập kế hoạch phát triển giáo dục cấp tỉnh, huyện Dự án của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2010 – 2011 Nâng cao năng lực quản lý chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo Dự án của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2013-2014 Xác định và tính toán yêu cầu về cơ sở vật chất và trang thiết bị cho trường tiểu học thực hiện dạy học cả ngày (FDS). Dự án của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Đề án tư vấn:

2009 – 2010 Phân tích chiến lược phát triển của Tổng công ty phát triển nhà Hà Nội Đề án tư vấn của Tổng công ty