Lịch tiếp sinh viên

Thứ 2 đến thứ 6

Buổi sáng: 7h30 – 11h30

Buổi chiều: 13h30 – 17h00

Văn phòng khoa Khoa học quản lý

Phòng 403 – Nhà 6 – Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải phóng, Hà Nội