Lịch thi đấu Giải bóng đá truyền thống khoa Khoa học quản lý năm 2016

Thời gian: Từ 20/8-1/9/2016

NAM

BẢNG A

STT Ngày Thứ Thời gian Đội Tỉ số
1 20/8 7 7h-8h 56C – 57C
2 21/8 CN 15h30-16h30 55C – 56B
3 22/8 T2 16h30-17h30 56B – 57B
4 23/8 T3 8h-9h 55C – 57C
5 15h30-16h30 56C – 57B
6 25/8 T5 8h-9h 56B – 57C
7 27/8 T7 8h-9h 56B – 56C
8 28/8 CN 7h-8h 57B – 57C
9 15h30-16h30 55C – 56C
10 29/8 T2 15h30-16h30 55C – 57B

 

Bảng B

STT Ngày Thứ Thời gian Đội Tỉ số
1 20/8 T7 8h-9h 55A – 57A
2 21/8 CN 8h-9h 55B – 54
3 21/8 CN 16h30 – 17h30 55A – 56A
4 22/8 T2 15h30-16h30 56A – 54
5 23/8 T3 7h-8h 55B – 57A
6 25/8 T5 15h30-16h30 55A – 54
7 26/8 T6 8h-9h 57A – 56A
8 27/8 T7 15h30-16h30 55B – 55A
9 28/8 CN 8h-9h 57A – 54
10 29/8 T2 8h-9h 55B – 56A

  NỮ

STT Ngày Thứ Thời gian Đội Tỉ số
1 21/8 CN 7h-8h 55B – 55C
2 22/8 T2 7h-8h 55C – 56A
3 23/8 T3 16h30-17h30 56B – 56C
4 25/8 T5 7h-8h 55B – 56B
5 16h30-17h30 55C – 56C
6 26/8 T6 7h-8h 56A – 56B
7 27/7 T7 7h-8h 56A – 56C
8 16h30-17h30 55C – 56B
9 28/8 CN 16h30-17h30 55B – 56C
10 29/8 T2 16h30-17h30 55B – 56A

 BÁN KẾT NAM

STT Ngày Thứ Thời gian Đội Tỉ số
1 30/8 T3 15h30-16h30 Nhất A- Nhì B

 

2 16h30-17h30 Nhất B- Nhì A

 

 CHUNG KẾT NAM

STT Ngày Thứ Thời gian Đội Tỉ số
1 1/9 T5 7h-8h 2 đội thua bán kết

 

2 8h-9h 2 đội thắng bán kết

 

  Mọi thắc mắc xin liên hệ với đ/c Thái Anh theo SĐT: 0165 3000 998

LCĐ Khoa KHQL

Hình ảnh về khoa
  • Tọa đàm nâng cao CL đào tạo

    DSC_7316
  • Ảnh kỷ yếu

    Tot nghiep
  • Hội nghị tổng kết NCKH SV

    DSC_3467