Giới thiệu về khoa
lKhoa Khoa Học Quản Lý
home
Khoa Khoa học Quản lý (tiền thân là Bộ môn Khoa học quản lý, được thành lập năm 1977) là một đơn vị có bề dày truyền thống trong đào tạo, nghiên cứu, tư vấn về quản lý và chính sách của trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Đội ngũ giảng viên của Khoa gồm các phó giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ; đa số giảng viên được đào tạo từ các nền giáo dục phát triển hàng đầu trên thế giới như Anh, Mỹ, Úc, với kiến thức chuyên sâu, giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong giảng dạy, trong nghiên cứu và tư vấn.
Bên cạnh các giảng viên cơ hữu, Khoa còn nhận được sự hợp tác của các giảng viên kiêm giảng và cộng tác viên là những chuyên gia hàng đầu hoặc những người đang giữ các vị trí quản lý quan trọng tại các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp. Nhiều người trong số họ là cựu học viên và sinh viên của Khoa.
Trải qua gần 40 năm xây dựng và phát triển, Khoa đã có những đóng góp tích cực trong việc đào tạo các nhà quản lý, các nghiên cứu viên, các chuyên gia tư vấn, các nhà hoạch định và phân tích chính sách cho các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế – xã hội.
Nhiều sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp đã trở thành cán bộ quản lý tại các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương và trong các tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó không ít người đã và đang đảm nhận các vị trí như bộ trưởng, chủ tịch, phó chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và giám đốc các sở ban ngành.
Hiện nay, Khoa Khoa học quản lý tham gia đào tạo cả bậc đại học và sau đại học. Tại bậc đại học, Khoa có 02 chương trình đào tạo cử nhân đại học bằng tiếng Việt chuyên ngành Quản lý kinh tế và Quản lý công; 01 chương trình đào tạo cử nhân đại học Quản lý công & Chính sách bằng tiếng Anh.
Ở bậc sau đại học, Khoa có các chương trình đào tạo cao học Quản lý kinh tế & Chính sáchQuản lý công theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng. Về đào tạo tiến sĩ, Khoa đã tham gia đào tạo Tiến sĩ kinh tế từ khóa I, năm 1980 và hiện nay đang đào tạo tiến sĩ hai chuyên ngành là Khoa học quản lýQuản lý công.
lCác chương trình đào tạo
Cử nhân quản lý kinh tế
 • Là chương trình đào tạo các nhà quản lý và các nhà tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý kinh tế, chính sách kinh tế bằng tiếng Việt.
 • Sinh viên được trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh.
Cử nhân quản lý công
 • Là chương trình đào tạo cử nhân Quản lý công bằng tiếng Việt được thiết kế theo hướng hội nhập trên cơ sở tham khảo các chương trình đào tạo quốc tế.
 • Chương trình trang bị kiến thức cơ bản và cập nhật về quản lý công, phát triển và rèn luyện các kỹ năng và tố chất quan trọng của nhà quản lý công chuyên nghiệp
Cử nhân Quản lý công & Chính sách bằng tiếng Anh
 • Là chương trình đào tạo cử nhân Quản lý công và Chính sách chất lượng cao nhấn mạnh thực hành và rèn luyện tố chất của nhà quản lý công chuyên nghiệp.
 • Các môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh do giảng viên trong nước tốt nghiệp từ các nền giáo dục phát triển và các giảng viên nước ngoài giảng dạy.
 • Bằng do trường Đại học Kinh tế Quốc dân cấp
Cao học quản lý kinh tế & chính sách
 • Là chương trình thạc sĩ đào tạo bằng tiếng Việt nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các nhà quản lý kinh tế và các nhà phân tích chính sách để thực hành nghề nghiệp một cách sáng tạo và hiệu quả.
 • Học viên có thể lựa chọn khóa học tập trung (ban ngày) 1,5 năm hoặc chọn khóa học phi tập trung (buổi tối, cuối tuần) trong vòng 2 năm.
 • Các môn thi đầu vào: Triết học, Kinh tế học, Tiếng Anh (điều kiện).
Cao học Quản lý công
 • Là chương trình thạc sĩ đào tạo bằng tiếng Việt được thiết kế theo chuẩn mực quốc tế có điều chỉnh phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
 • Nhấn mạnh việc hoàn thiện và phát triển các kỹ năng, tố chất cần thiết trong việc giải quyết các vấn đề công.
 • Học viên có thể lựa chọn khóa học tập trung (ban ngày) 1,5 năm hoặc chọn khóa học phi tập trung (buổi tối, cuối tuần) trong vòng 2 năm.
 • Các môn thi đầu vào: Triết học, Kinh tế học, Tiếng Anh (điều kiện).
Đào tạo trình độ Tiến sỹ
 • Có hai chuyên ngành đào tạo: 1. Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý) và 2. Quản lý công
 • Là chương trình đào tạo các học giả có khả năng nghiên cứu và phát triển các lý thuyết quản lý và quản lý công.
 • Chương trình trang bị các lý thuyết quản lý và quản lý công mở rộng và chuyên sâu, trang bị các kiến thức và kỹ năng nghiên cứu tiên tiến, thiết yếu cho xuất bản các sản phẩm nghiên cứu trên các tạp chí khoa học hàng đầu trong nước, khu vực và quốc tế.
 • Thời gian đào tạo: 3 năm (theo hình thức tập trung) hoặc 4 năm (theo hình thức phi tập trung).