Cử nhân đại học Quản lý kinh tế

icon_2

Cử nhân đại học Quản lý kinh tế

Với 22 năm đào tạo, Chương trình đào tạo cử nhân đại học Quản lý kinh tế hiện là một trong những chương trình phát triển bền vững tại trường Đại học Kinh tế quốc dân. Chương trình đào tạo các nhà quản lý và các nhà tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý kinh tế, chính sách kinh tế bằng tiếng Việt. Sinh viên tham gia Chương trình được trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh.
Phục vụ cho đào tạo chuyên ngành Quản lý kinh tế, Khoa và bộ môn Quản lý kinh tế đã không ngừng nghiên cứu và phát triển Chương trình theo xu hướng quốc tế đảm bảo cho sinh viên liên tục cập nhật các kiến thức và kỹ năng quản lý kinh tế hiện đại.

Mục tiêu của chương trình

Chương trình Cử nhân Quản lý Kinh tế đào tạo các nhà quản lý và các nhà tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý kinh tế, chính sách kinh tế với những tiêu chuẩn như sau:

Về kiến thức:

– Có kiến thức cơ bản về kinh tế học hiện đại, quản lý và quản trị kinh doanh;
– Có kiến thức về quy trình chính sách và phân tích chính sách kinh tế;
– Có kiến thức về quản lý phát triển kinh tế;
– Có kiến thức về quản lý tổ chức.

Về kỹ năng:

– Có kỹ năng phân tích, hoạch định, tổ chức thực thi, giám sát và đánh giá chính sách kinh tế;
– Có kỹ năng quản lý theo quá trình (lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát);
– Có kỹ năng nghiên cứu và dự báo kinh tế;
– Có kỹ năng phân tích quyết định và sử dụng các công cụ hỗ trợ hiện đại cho việc phân tích quyết định;
– Có kỹ năng truyền thông, giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, đàm phán, quản lý sự thay đổi và giải quyết xung đột.

Về thái độ:

– Có thái độ tôn trọng và chấp hành pháp luật, có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp;
– Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần hợp tác trong công việc;
– Có tinh thần sáng tạo và đổi mới, có ý thức tự học hỏi để nâng cao năng lực.

Phương pháp giảng dạy

Áp dụng phương pháp lấy người học làm trung tâm, kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn quản lý của Việt Nam và thế giới, nhằm phát huy tối đa tính sang tạo và năng động của học viên.
Bài giảng có sự tác động đa chiều giữa sinh viên, giảng viên và các chuyên gia. Đồng thời kết hợp với thảo luận nhóm, bài tập tình huống và thảo luận các nghiên cứu thực tế.

Giảng viên

Đội ngũ giảng viên của Khoa là các giáo sư đầu ngành, các phó giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ; đa số giảng viên được đào tạo từ các nền giáo dục phát triển như Anh, Mỹ, Úc, …. với kiến thức chuyên sâu, giầu kinh nghiệm và tâm huyết trong giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn.
Đội ngũ giảng viên kiêm giảng và cộng tác viên là những chuyên gia hàng đầu hoặc những người đang giữ các vị trí quản lý quan trọng tại các cơ quan quản lý nhà nước. Nhiều người trong số họ là cựu học viên và sinh viên của khoa.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân chuyên ngành Quản lý kinh tế có thể làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế, các doanh nghiệp, các tổ chức nghiên cứu, các trường đại học khối kinh tế, các tổ chức tư vấn, các tổ chức chính trị, các tổ chức xã hội. Cụ thể:
– Bộ phận tư vấn, phân tích, hoạch định, thực thi và đánh giá chính sách của các Bộ, các Sở, các Phòng/ban chức năng của các cơ quan quản lý nhà nước.
– Bộ phận kế hoạch, bộ phận quản lý dự án, bộ phận nhân sự,… của các doanh nghiệp, các cơ quan sự nghiệp và các tổ chức khác.
– Các trường đại học, các viện nghiên cứu, các cơ quan tư vấn chính sách với tư cách là giảng viên, nghiên cứu viên và chuyên gia.

Cơ hội học tập nâng cao

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý kinh tế sinh viên có thể:
– Theo học các chương trình đào tạo thạc sỹ trong nước và tại các nước phát triển;
– Tiếp tục tham gia học tập và nghiên cứu ở sâu ở các lĩnh vực chuyên ngành hẹp của quản lý kinh tế: quản lý tài chính, tiền tệ, quản lý thương mại quốc tế, quản lý hội nhập kinh tế, phân tích chính sách kinh tế….