Cử nhân đại học Quản lý công

icon_2

Cử nhân đại học Quản lý công

Chương trình đào tạo cử nhân đại học Quản lý công bằng tiếng Việt được thiết kế theo hướng hội nhập trên cơ sở tham khảo các chương trình đào tạo quốc tế, bắt đầu được triển khai từ năm 2003. Chương trình trang bị kiến thức cơ bản và cập nhật về quản lý công, phát triển và rèn luyện các kỹ năng và tố chất quan trọng của nhà quản lý công chuyên nghiệp.
Để đảm tính hội nhập quốc tế trong lĩnh vực quản lý công, khoa Khoa học quản lý và bộ môn Quản lý xã hội luôn học hỏi kinh nghiệm của các trường đào tạo cử nhân đại học Quản lý công ở các nước tiên tiến để phát triển Chương trình, đảm bảo cho sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể thực hành nghề nghiệp quản lý công một cách chuyên nghiệp.

Mục tiêu của chương trình

Mục tiêu cơ bản của chương trình là trang bị các kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết cho một nhà quản lý công chuyên nghiệp

Về kiến thức:

– Có kiến thức cơ bản về kinh tế và quản lý hiện đại;
– Có kiến thức chuyên sâu về các tổ chức công, các lĩnh vực công và khu vực công;
– Có kiến thức chuyên sâu về quản lý công trong các tổ chức, khu vực, lĩnh vực công theo quy trình hoạt động, lĩnh vực hoạt động, theo mục tiêu đầu ra;
– Có kiến thức thực hiện phân tích, đánh giá và tư vấn đối với các chương trình và dự án công.

Về kỹ năng:

– Có kỹ năng quản lý công theo quá trình quản lý;
– Có kỹ năng quản lý công theo chức năng hoạt động (tài chính công, marketing công, nguồn nhân lực công,…);
– Có kỹ năng phân tích, hoạch định, tổ chức thực thi, giám sát và đánh giá chính sách công;
– Có kỹ năng sử dụng các công cụ kinh tế lượng hiện đại phục vụ cho việc thu thập, xử lý dữ liệu và ra quyết định;
– Có các kỹ năng mềm như quản lý bản thân, làm việc nhóm, giao tiếp, thuyết trình và đàm phán.

Về thái độ:

– Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần sáng tạo và có tác phong chuyên nghiệp;
– Chấp hành tốt các quy định pháp luật và các nội quy của tổ chức;
– Cầu tiến và có tinh thần phục vụ cộng đồng, hợp tác thân thiện với đồng nghiệp và các đối tác bên ngoài tổ chức.

Phương pháp giảng dạy

Áp dụng phương pháp lấy người học làm trung tâm, kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn quản lý của Việt Nam và thế giới, nhằm phát huy tối đa tính sang tạo và năng động của học viên.
Bài giảng có sự tác động đa chiều giữa sinh viên, giảng viên và các chuyên gia. Đồng thời kết hợp với thảo luận nhóm, bài tập tình huống và thảo luận các nghiên cứu thực tế.

Giảng viên

Đội ngũ giảng viên của Khoa là các giáo sư đầu ngành, các phó giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ; đa số giảng viên được đào tạo từ các nền giáo dục phát triển như Anh, Mỹ, Úc, …. với kiến thức chuyên sâu, giầu kinh nghiệm và tâm huyết trong giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn.
Đội ngũ giảng viên kiêm giảng và cộng tác viên là những chuyên gia hàng đầu hoặc những người đang giữ các vị trí quản lý quan trọng tại các cơ quan quản lý nhà nước. Nhiều người trong số họ là cựu học viên và sinh viên của khoa.

Cơ hội nghề nghiệp

Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý công có lợi thế lớn để :
– Làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan hành chính sự nghiệp từ trung ương đến địa phương;
– Làm việc trong các tổ chức phi lợi nhuận trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực như: y tế, giáo dục, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới,…
– Trở thành nhà tư vấn trong các tổ chức tư vấn trong nước và quốc tế về quản lý công và chính sách công;
– Trở thành nhà nghiên cứu trong các viện nghiên cứu hay giảng viên trong các trường đại học và cao đẳng về quản lý công và chính sách công.

Cơ hội học tập nâng cao

– Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý công sinh viên có thể theo học các chương trình đào tạo thạc sỹ trong nước hay đi du học ở các nước phát triển;
– Sinh viên sau khi tốt nghiệp, có khả năng nghiên cứu sâu rộng các chuyên ngành hẹp của quản lý công như quản lý y tế, quản lý giáo dục, quản lý công nghệ, phân tích chính sách .v.v