TS. Đàm Sơn Toại
                          

Vị trí công tác: Giáo viên
Điện thoại: 0965 255 926
Email: toaids@neu.edu.vn
……………………………..

Học vấn:
– Tiến sỹ: Economics, Griffith University, Australia, 2014,
– Thạc sỹ: Health Economics, University of Heidelberg (Germany) – National Economics University (Vietnam), 2003,
– Cử nhân: Quản lý Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, 1999.
Lĩnh vực nghiên cứu:
– Quản lý công và chính sách,
– Quản lý kinh tế,
– Kinh tế y tế
– Lý thuyết hành vi,
– Chính phủ điện tử.
Các môn học tham gia giảng dạy:
– Quản lý học,
– Vai trò nhà nước trong nền kinh tế
– Khoa học Quản lý

Hình ảnh về khoa
  • Tọa đàm nâng cao CL đào tạo

    DSC_7316
  • Ảnh kỷ yếu

    Tot nghiep
  • Hội nghị tổng kết NCKH SV

    DSC_3467