ThS. Phạm Huy Hân
                          

Đơn vị công tác: Giảng viên mời giảng
Liên lạc:
Điện thoại:
Email:
Facebook/Twitter:
………………………………………

Hình ảnh về khoa
  • Tọa đàm nâng cao CL đào tạo

    DSC_7316
  • Ảnh kỷ yếu

    Tot nghiep
  • Hội nghị tổng kết NCKH SV

    DSC_3467