PGS.TS. Phan Kim Chiến
                        

Vị trí công tác: Giáo viên
Liên lạc:
Điện thoại: 0913085736
Email: chien_quanly@yahoo.com
Facebook/Twitter:
………………………………………

Học vấn:
– Tiến sỹ Ngành KHQL Tại trường Đại học KTQD, năm 1992
– Cử nhân Toán kinh tế , Đại học KTQD, năm 1972
Cử nhân Quản lý kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, 1996
Lĩnh vực nghiên cứu:
Khoa học quản lý , QLH , Toán kinh tế , Tâm lý quản lý , Quản lý nhân lực , Marketing , Quản trị rủi ro , Quản trị sự thay đổi, phân tích chính sách

Hình ảnh về khoa
  • Tọa đàm nâng cao CL đào tạo

    DSC_7316
  • Ảnh kỷ yếu

    Tot nghiep
  • Hội nghị tổng kết NCKH SV

    DSC_3467